นครปฐมจัดงานสืบสานงานบุญประเพณี วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งชาวตำบลวัดละมุด สืบทอดติดต่อกันมา 126 ปี และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สืบสานงานบุญประเพณี วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งชาวตำบลวัดละมุด สืบทอดติดต่อกันมา 126 ปี และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม. เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง. พระอารามหลวง. เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมงานจัดงานบุญประเพณี 126 ปีอัฏฐมีบูชาประจำปี 2562. พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ. และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีนายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ตลอดระยะเวลา 126 ปีในการสืบทอดจากรุ่นศูนย์รุ่นยังคงรักษาและส่งต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวันอัฏฐมีบูชาหรือวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ของทุกปี ติดต่อกันมาโดยตลอดมิได้ขาด จากการจัดงานกันเองของวัดและชุมชนสืบต่อมาภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาให้การสนับสนุนการจัดงานจึงทำให้งานวันอัฎฐมีบูชาของวัดใหม่สุคนธารามแห่งนี้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น. ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนพุ่มผ้าป่า จากนั้น ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์นับร้อยรูป ร่วมด้วย คณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันร่วมเวียนทักษิณาวัตร แล้วอัญเชิญพระบรมศพประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจำลอง ด้วยการจุดพลุ และตะไล อย่างยิ่งใหญ่