ททท. ร่วมกับ สทน. นำผู้ประกอบการฯ และนักท่องเที่ยวล่องเรือเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จัดกิจกรรมคาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์ตามเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จ” ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 โดยนำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำ นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน จำนวน 44 คน เดินทางท่องเที่ยวและสำรวจความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี เช่น หนุมานนคร เดอะศาลายา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม ล่องเรือคลองดำเนินสะดวกในเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จ” เส้นทางท่องเที่ยวทางเลือก ศตวรรษสยามหรือดิโอเด้นเดย์ แหล่งท่องเที่ยวย้อนวันวานล่าสุด สุนทรีย์แลนด์แดนตุ๊กตา ณ สัทธา อุทยานไทย และช้อปปิ้งที่ PASSAYA Factory Outlet กรีนแฟคทอรี่ผลิตสินค้าแบรนด์ส่งนอก

สำหรับเส้นทางวิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีจุดท่องเที่ยวสำคัญ 4 จุด ประกอบด้วย วัดโชติทายการาม บ้านเจ็กฮวดมหาดเล็ก สวนเกษตรแม่ทองหยิบ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เพิ่มเติมศตวรรษสยาม แหล่งท่องเที่ยวของสะสมย้อนอดีตที่กำลังอยู่ในความสนใจ โดยชุมชนทั้งสี่ชุมชนร่วมใจให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้วยความประทับใจ สำหรับในช่วงค่ำ จัดให้มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจผู้ซื้อพบผู้ขาย (table top sale) กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในอำเภอบางแพและอำเภอดำเนินสะดวก ได้แก่ เดอะบลูมออร์คิด ณ สัทธาอุทยานไทย เรือนแม่สุภา และไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท

คณะฯ ชื่นชอบเส้นทางล่องเรือนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งนายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กล่าวว่า จะได้วางแผนจัดทำโปรแกรมเสนอขายให้เกิดการเดินทางตามเส้นทางนี้อย่างต่อเนื่อง ด้านนางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี กล่าวถึงแนวคิดด้านการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ได้จัดอุปกรณ์ สวิง และเข่ง สำหรับนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเก็บขยะในลำคลองระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในจุดต่าง ๆ ด้วย