สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนผู้นำต้นแบบ“สร้างสุข ลดทุกข์”แรงงานนอกระบบ 1 ใน 20 จังหวัดนำร่อง

วันนี้(27 พ.ค.62) ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายอุทัย  ไพโรจน์พัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562

พร้อมกล่าวชื่นชมคณะทำงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ เพราะปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวแต่ละครอบครัว ล้วนแตกต่างกัน ดังนั้นหากมีผู้นำที่ดีมีความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆแก่คนในพื้นที่ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่มีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน ซึ่งการเป็นเพื่อนคุยกับผู้ที่มีปัญหาถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ขณะที่ นายยุคนธร พรมเดช ที่ปรึกษาโครงการ สร้างสุข ลดทุกข์ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าเนื่องด้วยโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2559-ปัจจุบัน โครงการนี้ฯ มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อันเป็นจังหวัดนำร่องในโครงการฯ ให้รู้เท่าทัน ปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยการส่งเสริม ป้องกัน มากกว่าการรักษาที่ปลายทาง กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ มุ่งเน้นไปที่แรงงานนอกระบบ ช่วงอายุ 20-65 ปี ซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน และคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าว

ด้านนายภัทรพงษ์  กิตติวิริยะพันธุ์   ผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดกิจกรรมการสรุปถอดบทเรียนประจำไตรมาสที่2 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาตนเองของผู้นำต้นแบบพื้นที่ 3 อำเภอ จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย 1)ตำบลไร่รถ,ตำบลสระกระโจม,ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์  2)ตำบลทุ่งคอก,ตำบลดอนมะนาว,ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง  3)ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง  โดยมีผู้นำต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ทั้งสิ้น 27 คน