สุพรรณบุรี ระดมกำลังอำนวยความสะดวกคณะเดินเพื่อผู้ป่วยกัญชารักษาโรค

จังหวัดสุพรรณบุรี  ระดมกำลังพร้อมอำนวยความสะดวก คณะร่วมเดิน เพื่อผู้ป่วยกัญชารักษาโรค จาก จ.พิจิตร – สุพรรณบุรี

            นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมความพร้อม เรื่องอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรม “ เดินเพื่อผู้ป่วย กัญชารักษาโรค Cannabis Walk” โดยอาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิขวัญข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับภาคประชาชน 10 องค์กร ประกอบด้วยมูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและเครือข่ายผู้ป่วย ได้ร่วมกันจัด กิจกรรม ดังกล่าวขึ้น ระหว่าง 21 พ.ค. – 9 มิ.ย. เส้นทางเริ่มจากวัดป่าวชิรโพธิญาณ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร  ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท ถึงวัดบางปลาหมอ ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ระยะทาง 268 กม. วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเพื่อผลิตยาจากกัญชา แจกจ่ายแก่ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ยาและไม่สามารถเข้าถึงยาได้ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรค สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยคณะผู้ร่วมเดินเพื่อผู้ป่วยมีผู้เข้าร่วมเดินประมาณ 500 คน

ทั้งนี้ คณะฯ กำหนดเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2562 เริ่มจาก 4 มิ.ย. วัดเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช /5 มิ.ย. วัดสามชุก อำเภอสามชุก /6 มิ.ย. วัดปลายนา /7 มิ.ย.วัดสัปรสเทศ  อำเภอศรีประจันต์ /8 มิ.ย. และเปิดเวทีเสวนาในเวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุม อาชาสีหมอก ศาลกลางจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และสิ้นสุดการเดิน ในวันที่ 9 มิ.ย.62 ที่ วัดบางปลาหมอ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กู้ภัยจากหน่วยต่างๆ  เตรียมความพร้อม ในการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย