การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวตรังช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ ตรัง

ที่สถานีรถไฟตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และนายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ ตรัง ทั้งนี้นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง กล่าวถึงกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวตรังช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ ตรัง เส้นทางสุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน เส้นทางศรัทธา สัมผัสวิถีความเชื่อแบบวิถีไทย วิถีถิ่น และร่วมถวายเทียนพรรษา โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการท่องเที่ยวเชื่อมระหว่างจังหวัด

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ทางคณะได้ขึ้นไฟจากสถานีตรัง ไปสู่สถานีกันตัง ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสิ้นสุดฝั่งอันดามัน พร้อมกับ Check- in สถานีรถไฟกันตังที่เก่าแก่อายุ 100 กว่าปี รับประทานราดหน้าซุปเปอร์ อาหารขึ้นชื่อของอำเภอกันตัง หลังจากนั้นเดินทางสู่วัดตรังคภูมิพุทธาวาส เพื่อสักการะพระพุทธรูปหินอ่อนและถวายเทียนพรรษา และคณะนักท่องเที่ยวยังได้เดินทางต่อไปยังวัดเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา ซึ่งเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาประเพณีเก่าแก่ คือตักบาตรน้ำหอมแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในวันสงกรานต์หนึ่งเดียวในจังหวัดตรัง และถวายเทียนพรรษาเป็นวัดสุดท้าย

มนต์เจริญ ศรีมงคล ผู้สื่อข่าว จ.ตรัง