เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท แห่งที่ 16

วันนี้(16 ก.ค.62)ที่ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้ว่า นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชน เกิดสภาวะในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างสุข ในระดับจังหวัดภูมิภาคและประเทศ อีกทั้งถือได้ว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดำรงชีวิต

เพราะการใช้จักรยาน นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  ตลอดจนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญศูนย์รักล้อ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ครอบครัวในอนาคต

ด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย  ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY  BIKE  NETWORK THAILAND ) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพ เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่ง  ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย

ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการ ให้ประสบผลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอด ไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา ผ่านศูนย์รักล้อ และธนาคารจักรยาน อย่างเป็นรูปธรรม