การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จัดกิจกรรม “เก๋าราชบุรีไปที่นครปฐม”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จัดกิจกรรม “เก๋าราชบุรีไปที่นครปฐม” ภายใต้โครงการ ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า ของ ททท. ในวันช่วงวันหยุดเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ เรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้” โดยนำนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย จากจังหวัดราชบุรี จำนวน 70 คน เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวันอาสาฬหบูชาที่ 16 กรกฎาคม 2562

เริ่มต้นเส้นทางด้วยร่วมกันถวายเทียนพรรษาและไหว้พระขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐม เดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชุมชน ณ ชุมชนเกาะลัดอีแท่น หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน

ต่อจากนั้นพาไปเดินช้อปปิ้งตลาดวัดดอนหวาย ซึ่งมีทั้งอาหาร ขนม ผลไม้ และเป็ดพะโล้ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของตลาดนี้ และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนเข้าพรรษาด้วยการกราบองค์พระปฐมเจดีย์ เจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ ก่อนเดินทางกลับแวะชมความงดงามของพระราชวังสนามจันทร์และเยี่ยมชมงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2562

สำหรับ วันเข้าพรรษาที่ 17 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น นำคณะชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐมจำนวน 70 คน เดินทางไปจังหวัดราชบุรี ทำบุญไหว้พระ ถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดพระศรีอารย์ เยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย ทำบุญไหว้พระที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เยือนสถานที่ท่องเที่ยอดนิยม “อุทยานหินเขางู” เรียนรู้กระบวนการทำโอ่งและช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4

ซึ่งการจัดกิจกรรม ททท. หวังว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความสุขกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้าน มีความภาคภูมิใจ เกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศ

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี – นครปฐม ได้ที่ Facebook : ททท.สำนักงานราชบุรี