อบจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม“เล่าขานตำนานอำเภอ”เพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญาเยาวชน

วันนี้(8 ส.ค.62)ที่ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี

เป็นประธานพิธีเปิดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเล่าขานตำนานอำเภอ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 10 “ดอนเจดีย์” เพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญาอดีตที่เล่าขานเป็นตำนานสู่ปัจจุบันมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ๋ย

โดยได้รับเกียรติจาก นายเขมชาติ เทพไชย อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร และอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม,นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,ปลัดอำเภอดอนเจดีย์,ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี,ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอดอนเจดีย์,ข้าราชการ,บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี และ นักเรียนในอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละอำเภอสู่เด็ก เยาวชนทั่วไปเพื่อขยายผลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่นในรูปของการศึกษาวิจัย สร้างเครือข่ายสายใยวัฒนธรรม ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในท้องถิ่นของตนเอง