สพร.2สุพรรณบุรี สาธิตอาชีพ แนะนำอาชีพ “การสร้างชีวิตใหม่” ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร.2 สุพรรณบุรี) สาธิตอาชีพแนะนำอาชีพ หัวข้อ การสร้างชีวิตใหม่ (Shopping Idea) ในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8

โดยนายอาคม คุ้มหมู่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

นำเจ้าหน้าที่สาธิตอาชีพ จำนวน 3 สาขา ช่างติดตั้งจานดาวเทียม ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ช่างสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วนโดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกพัฒนาอาชีพ

พร้อมทั้งแนะนำอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสที่จะหลุดพ้นจากยาเสพติดและมีรายได้ในอนาคต