พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณแม่จันทร์ คุ้มฉายา มารดา พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เชิญพวงมาลาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางที่หน้าหีบศพ นางจันทร์    คุ้มฉายา  มารดา พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  ณ ศาลาการเปรียญ วัดยางสว่างอารมณ์  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อค่ำวานนี้(13 ส.ค.62)
โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
รักษาการประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรม ด้วย

 

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานหีบทองลายสลักและ ได้รับพระราชทานอยู่ในพระราชานุเคราะห์ 2 วัน คือ วันที่๑๓สิงหาคม ๒๕๖๒และวันพระราชทานเพลิงศพ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒