สุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แนวโน้มการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หลังประชุมระบบทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ฯ

ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมทางไกล ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม  เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้ง 76 จังหวัด โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล ระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

            ซึ่งในที่ประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้ง กลุ่มการพยากรณ์ กลุ่มการบริหารจัดการน้ำ กลุ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ กลุ่มสนับสนุนการแก้ไข การขาดแคลนน้ำ กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ และการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูกาลหน้าของจังหวัด 76 จังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แนวโน้มการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในห้วงที่ผ่านมาอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ มี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม