อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในไม้ผล และพืชผักต่างๆ

นายสมนึก สวนดอกไม้    ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  แจ้งเตือนเกษตรกร ว่าเนื่องจากสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่งในวันนี้ ถึง 23 สิงหาคม 2562 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง  เกษตรกรควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้  สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาคกลาง ในระยะนี้มีฝนตกและหยุดสลับกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในไม้ผล และพืชผักต่างๆ ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต