จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศอ.ปส.สุพรรณบุรี จัดประกวดวงดนตรีสากล “Suphanburi Strings Combo Contest ครั้งที่ 2”

วันนี้(21 สิงหาคม 2562) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายรังสิมันต์ สมรรคไทย นายกสมาคมศิลปินดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากล(ประเภทสติง) ของสถานศึกษา

ภายใต้โครงการลานดนตรีสร้างสรรค์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 โดยมี เยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 วง

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2  จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด และมุ่งเน้นที่จะจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้กับเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน ” ลานดนตรีสากล ประเภทสตริง ต่อต้านยาเสพติด ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นดนตรีอันเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดความสามัคคีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สำหรับ ผลการประกวดการแข่งขัน ปรากฏว่า วงดนตรีที่ชนะเลิศ ได้แก่ วง DKS Band (แชมป์เก่า)จากโรงเรียนดอนคาวิทยา อำเภออู่ทอง ได้รับถ้วยรางวัลจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และเงินรางวัลอีก 10,000 บาท