นครปฐม จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค แก่หญิงตาบอด เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการดังกล่าวมาเป็นปีที่ 21 ซึ่งในปีนี้ได้ ร่วมกับจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยการสนับสนุนโครงการสลากการกุศล

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบสิ่งของแก่หญิงตาบอดภายในศูนย์ฝึกอาชีพ จำนวน 60 คน ในส่วนของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน เกิดขึ้นจากการที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นว่า นักเรียนหญิงตาบอดรุ่นโตของโรงเรียนแผนกหัตถกรรมควรมีสถานที่เฉพาะเพื่อฝึกวิชาชีพ โดยเริ่มจากการฟื้นฟูสมรรถภาพก่อน แล้วจึงติดตามด้วยการส่งเสริมให้มีอาชีพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และสามารถแก้ปัญหา พึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว