สุพรรณบุรี จัด“ English We Like 2019 ปีที่ 11 ”เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ ติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้(22 ส.ค.62) ที่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานเปิด“ English We Like 2019 ปีที่ 11 ”

  พร้อมกล่าวขอบคุณ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  ที่จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม  เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ           ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

 สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ   ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง   ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหวังว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะมีส่วนทำให้นักเรียนทุกคนสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันที่ต้องการ

          ด้านนายราชันย์  ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกมส์ภาษาอังกฤษ  สอนเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในตำราเรียน   กิจกรรมที่นำส่งเสริมความรู้ ได้แก่ เทคนิคการจำ GAT – English for Life, PAT-English for Life โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง สอนเทคนิคการทำข้อสอบ แนวคิด การทำข้อสอบ  พร้อมกับกิจกรรม Edutainment