เกษตรกรสุพรรณบถรี จี้รัฐแก้ปัญหา หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดหนัก

วันนี้( 22 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายชากร จงสมจิตต์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่าขณะนี้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ กำลังประสบปัญหาและเดือดร้อนอย่างหนักในการระบาด หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

จึงเดินทางตรวจสอบพร้อมกับนายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรอำเภออู่ทอง พบว่าบริเวณดังกล่าวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ลูกผสม โดยนายชากรกล่าวว่า ในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เกษตรปลูกข้าวโพดในพื้นที่เป็นหลัก และกำลังเดือดร้อน ตนจึงเป็นตัวแทนชาวบ้านในการประสานหน่วยงานเพื่อเข้ามาตรวจสอบและหามาตรการแก้ไข โดยสิ่งเกษตรกรต้องการคือ อยากให้หน่วยงานภาครัฐจัดหางบประมาณกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้ความรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุด ในระยะไข่และระยะตัวอ่อน ให้ความรู้การป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นต้น

นาวสมศรี เผดิมอรรถกิจ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 631 ม.5 ต.จระเข้สามพัน กล่าวว่าตนปลูกข้าวโพดประมาณ 70 ไร่ ที่ผ่านมาประสบปัญหาดังกล่าวทุกปี แต่ปีนี้ค่อนข้าวรุนแรง เนื่องจากต้นข้าวโพดยังไม่ทันโตก็ถูกหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดชอนไชต้นข้าวโพดทุกต้น ถ้าเป็นอย่างนี้มีหวังขาดทุนเพราะที่ผ่านมาก็ได้กำไรไม่มาก  เพราะเสียค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าไถ ค่าปุ๋ย แถมฝนยังทิ้งช่วงด้วย  และโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์กิโลละ 180 บาท แต่เมื่อผลผลิตออกมาขายได้ 5.20 บาท จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเกษตรที่ปลูกข้าวโพดด้วย เพราะต้นทุนการผลิตสูงแถมยังโดนหนอนกระทู้เล่นงานอีก

ด้านนายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรอำเภออู่ทอง กล่าวว่าที่ผ่านมาเกษตรกรร้องทุกข์เข้ามาเยอะมากจากการสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักในการระบาด หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ทำลายข้าวโพดในแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง จึงไม่สามารถประกาศเป็นภัยพิบัติควบคุมโรคไม่ได้ อย่างไรก็ตามเกษตรอำเภอได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันแล้ว