กอ.รมน.สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการทิ้งขยะแบบบูรณาการ ตามแนว “ประชารัฐ”

วันนี้(22 ส.ค.62) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ  องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อ.พนนมทวน  จ.กาญจนบุรีและชาวบ้านตำบลบ่อสุพรรณ

ชี้แจงผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะร่วมกันจนสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม   ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการแก้ปัญหาการทิ้งขยะ บริเวณแนวเขตพื้นที่ระหว่างตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการทิ้งขยะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนตามแนวเขตรอยต่อของทั้ง ๒ จังหวัด

โดยมีนายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ  นายยก อบต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายอลงกรณ์  ตะพัง นายยก อบต.พังตรุ อ.พนนมทวน  จ.กาญจนบุรี  นายประเสริฐ  ม่วงอยู่  ผอ.ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ม.16 ต.บ่อสุพรรณ  ได้ลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการขยะที่บริเวณเขาหลวงตา ซึ่งเป็นสาเหตูใหญ่ของปัญหาขยะ ที่ก่อเหตุรำคาญ ทั้งเรื่องควันจากการเผาขยะและกลิ่นเหม็น ที่มีมานานกว่า 20 ปี

โดยขณะนี้ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว แบบบูรณาการ ตามแนวประชารัฐ จนประสบความสำเร็จเรียบร้อย ทำให้พื้นที่เขาหลวงตากลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนเมื่อ 30 ปีก่อน อากาศสดชื่น ไม่มีกลิ่นจากขยะมารบกวน และมีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทุกฝ่าย เตรียมจัดทำแผนป่าชุมร่วมกันเพื่อเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัด ซึ่งในอนาคต เตรียมส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการขยะ ควรเริ่มจากตัวเรา ด้วยการคัดแยกขยะในบ้านให้เรียบร้อย ปัญหาขยะก็จะหมดไป ขณะที่ผู้นำท้องถิ่น ยืนยันความพร้อมในการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของชุมชนทุกเรื่องอย่างเต็มศักยภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต