นครปฐม แถลงข่าวจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง (Kung Zing)

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณบ่อกุ้ง ตรงข้ามวัดห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ร่วมกับ YEC นครปฐม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวกำหนดจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง (Kung Zing)” ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดนครปฐมในช่วง Green Season ภายใต้โครงการ “เยือนวิถีไทย วิถีเกษตรอินทรีย์” โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi Gen Family ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมกีฬา ควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนและท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการลดปริมาณการใช้วัสดุจากพลาสติกและโฟม ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ของ ททท.

สำหรับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง : Kung Zing ” แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi Gen Family และการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งทั่วไป ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยงามและได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนแบบ Amazing ไทยเท่ วิ่งผ่านชุมชน ทุ่งนาและบ่อกุ้งก้ามกรามช่วงเช้าตรู่ ในเขตตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ได้เรียนรู้วิธีและเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง การคัดแยกเพศกุ้ง ทดลองจับกุ้งตัวเป็นๆ ในบ่อกุ้งจำลอง ชิมเมนูเด็ดจากกุ้ง เช่น กุ้งเหยียด ข้าวต้มกุ้ง กุ้งแพชุบแป้งทอด เลือกซื้อสินค้า OTOP และของดีจากตำบลห้วยม่วง และนักวิ่งยังจะได้ซื้อกุ้งสดราคาสุดพิเศษซึ่งมีจำนวนจำกัดอีกด้วย

ค่าสมัคร
– ระยะ 5 กิโลเมตร ราคา 450 บาท
– ระยะ 10 กิโลเมตร ราคา 450 บาท
– นักวิ่ง VIP ราคา 2,000 บาท รับกุ้ง 1 กิโลกรัม
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website
1. SanookRun : http://bit.ly/Kung-Zing-2019
2. FanaticRun : https://is.gd/tqRjOF
สอบถามข้อมูล
ททท.สำนักงานราชบุรี โทร. 032-919176-8
หอการค้าจังหวัดนครปฐม โทร. 082-3536636

สถิติกรมการท่องเที่ยวปี 2561 จังหวัดนครปฐมมีนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนและไม่พักค้างคืน 3,990 ล้านคน ทำรายได้ให้กับจังหวัด 6 พันล้านบาท มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปการเดินทางเพียง 1,460 บาท นับว่าค่อนข้างน้อย

จึงเป็นโจทย์ให้ต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะกระตุ้นให้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และใช้เวลาอยู่นานขึ้นจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านของที่พัก อาหาร ของที่ระลึก ของฝาก หรือค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จึงได้ร่วมกับ yec นครปฐม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด ชุมชนที่อยู่ในเขต อบต.ห้วยม่วง รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดงาน

กิจกรรมเดินวิ่งกุ้งซิ่ง จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน หรือ Green Season โดยนำอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งมีอาชีพเลี้ยงกุ้งของจังหวัดมานำเสนอ ให้ความสำคัญกับความสามัคคีและความร่วมมือของชุมชนที่อยู่ในบริเวณนี้ รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างรักษาสิ่งแวดล้อม งดใช้พลาสติกงดใช้โฟม หันมาใช้วัสดุทางธรรมชาติเป็นภาชนะใส่อาหารแทน แม้กระทั่งแก้วน้ำดื่มที่บริการตามเส้นทางวิ่ง ก็ยังใช้แก้วกระดาษ

คาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วม 1,500 คน เดิน -วิ่ง ระยะทาง 5 กม. เหมาะกับกลุ่มครอบครัวที่จะทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัว ได้เรียนรู้ชุมชนคนเลี้ยงกุ้ง ส่วนการแข่งขันระยะทาง 10 กม. เหมาะกับผู้รักสุขภาพทั่วไป เงินรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับทางชุมชน ดังนั้น ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ก็จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วย

ศิลปินนักร้องที่มาร่วมงานวิ่งด้วย
ทิฏฐินันท์ อ้นปาน (เบส)
ไซส์ m ระยะ 10 km.
แชมป์ the voice Thailand season4

•จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ (บิว)
ไซส์ xs ระยะ 10 km.
The voice Thailand season3

•อรรถพล ชัยศิริ (ตี๋)
ไซค์ m ระยะ 10 km.
The voice Thailand season1