สพร.2 สุพรรณบุรี อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

วันนี้ (4ก.ย.62)ที่  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรีภายใต้การนำของ นายอาคม คุ้มหมู่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ ๑  ภายใต้แนวคิด “พลังงานมีคุณค่า ประหยัดและปลอดภัยกว่าด้วยโซลาร์เซลล์” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ โซลาเซลล์ ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้เรานั้นนำพลังงานยั่งยืนจากธรรมชาติ มาช่วยสร้างพลังงานในชีวิตประจำวันของเราได้ แม้ว่าการทำแผงโซลาเซลล์ต้องใช้ต้นทุนสูงและต้องมีความชำนาญในการทำก็ตาม แต่หลายคนก็นิยมใช้แผงโซลลาเซลล์กันมาก เพราะถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย