สุพรรณบุรี บูรณาการสนธิกำลังพลเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (10 ก.ย.62) ที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี

เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกิจกรรมการบูรณาการกำลังพลเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบูรณาการร่วมกับ ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๖๐ นาย

นำโดย พลตำรวจตรี คงศักดิ์ สุมังเกษตร กำลังพลฝ่ายพลเรือนจากป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๖๐ นาย นำโดย นายจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี และทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัด สุพรรณบุรี (กอ.รมน.จว.สผ.) จำนวน ๕ นาย นำโดย พันโทอภินันท์ แสงคุ้มภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ นาย

 

นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มสูงมากขึ้น จำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์ในคดีปัญหายาเสพติดมีจำนวนมากขึ้น มีทั้งบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้วและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ปัญหายาเสพติดก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในหลายด้าน ซึ่งการสนธิกำลังเข้าจูโจมตรวจคันตัวผู้ต้องขัง และตรวจค้นตู้เก็บสัมภาระของผู้ต้องขัง พร้อมสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันมิให้ผู้ต้องขังกระทำผิด ทั้งนี้เพื่อให้เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ปลอดภัย ไม่มีปัญหายาเสพติด โทรศัพท์มือถือหรือสิ่งของต้องห้าม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ และจังหวัดสุพรรณบุรี