สุพรรณบุรี ปิดฉากฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 7

ที่สนามกีฬาโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 1 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรีลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับ ดีวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ปีที่ 7 ซึ่งจัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและเป็นแห่งเดียวที่ประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอดปั้นนักกีฬาในโครงการดังกล่าวสู่ฟุตบอลอาชีพแล้วหลายราย

โดยนายบุญชู กล่าวว่า อบจ.สุพรรณบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนากีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และของ อบจ.สุพรรณบุรี เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 7

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความเป็นเลิศ และยังสร้างความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี การปลูกจิตสำนึกที่ดี และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 36 ทีม แข่งขันแบบดิวิชั่น ได้แก่ ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 โดยนำผลการแข่งขันของปีที่ 6 มาเป็นเกณฑ์ในการจัดดิวิชั่น

            นายบุญชู กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ ตั้งความหวังไว้ว่า โครงการการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน ของ อบจ.สุพรรณบุรี ทั้งระดับประถมศึกษาลีก และระดับมัธยมศึกษาลีก ที่ได้จัดขึ้นจะเป็นประโยชน์สามารถพัฒนาทักษะและสร้างศักยภาพด้านกีฬาให้กับเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมั่นว่าในอนาคต จะมีนักฟุตบอลของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิดลงเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลของจังหวัดตัวเองและสโมสรต่างๆ ผมพร้อมจะผลักดันผู้เล่นท้องถิ่นอย่างเต็มที่จนสามารถก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพมีเงินเดือนเดือนละ 1 ล้านบาทให้ได้ จะพยายามทำให้เป็นความจริงไม่เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป