วธ.มอบโล่ “วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติ ให้วัดหนองเพียร จ.สุพรรณบุรี

ที่หอประชุมใหญ่ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยพระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ เจ้าอาวาสวัดหนองเพียร ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้รับโล่วัฒนคุณาธร ชุมชนคุณธรรม วัดหนองเพียร
พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ กล่าวว่าการได้รางวัลครั้งนี้เนื่องจากทางวัดได้นำญาติโยมมาสวดมนต์ปฎิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และมีจิตอาสามากวาดลานวัด ทำกับข้าวเลี้ยงญาติโยมที่มาทำกิจกรรมในงานต่างๆของวัด ทางหน่วยงานเห็นเป็นรูปธรรมจึงมาต่อยอด ตั้งให้วัดหนองเพียรเป็นชุมชนคุณธรรม และยังมีตลาดประชาชนรัฐ ให้ญาติโยมได้มาซื้อขาย และยังมีชุมชนที่ทำเกษตรกรรมปลอดสารพิษ เรียกว่าครบวงจร กิจกรรมของเราโดดเด่นและทำอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการพิจารณา โดยวัฒนธรรมจังหวัดส่งเรื่องไปที่กระทรวงวัฒนธรรม ว่าวัดหนองเพียรเป็นผู้มีอุปการคุณต่อกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้รับโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว

การมอบรางวัลในครั้งนี้จึงถือเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมขับเคลื่อนงานด้วยศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป