รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อวยพรวันคล้ายวันเกิดอดีต รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะนำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรนายวินัย วนกิจสัมพันธ์ อดีตรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี ที่บ้านพัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังมี นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสมคิด ปทุมสูติ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์  ประธานที่ปรึกษานายกอบจ.สุพรรณบุรี ,ประธานสภา อบจ., รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี , ปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี นายวัชระ พัฒนศรี หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันตกและประชาชนร่วมอวยพรจำนวนมาก
ด้านนายวราวุธ กล่าวว่านายวินัย เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพมาตั้งแต่สมัย นายบรรหาร ศิลปอาชา ยังมีชีวิต และผูกพันกับตระกูลศิลปอาชามาช้านาน แม้ตนจะติดงาน หรือมีงานที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องทำ จะต้องมาร่วมอวยพรเป็นประจำทุกปี เพราะนายวินัยถือว่าเป็นแบบอย่างนักการเมืองที่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

ด้านนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่านายวินัย ถือเป็นผู้อาวุโสสูงสุด ใน อบจ.สุพรรณบุรี แม้ปัจจุบันจะหยุดเล่นการเมืองไปแล้ว แต่ก็ยังช่วยเหลือดูแลสนับสนุนงานด้านสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาโดยตลอดมิได้ขาด จึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของชาวสุพรรณบุรี