รมว.ทส.เตรียมเสนอ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก ต่อ.ครม.สัญจร 12 พ.ย. ที่กาญจนบุรี

วันนี้(10 พ.ย.62) ที่อาคารมูลนิธิสุวรรณภูมิ  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวภายหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ ว่า
การจะดำเนินการใดๆ จะต้องดูที่ความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญคือความร่วมมือและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ต้องยอมรับว่าในพื้นที่อำเภออู่ทอง มีป่าชุมชนที่มีแกนนำที่มีศักยภาพและพี่น้องประชาชนที่เข้มแข็ง เช่น ป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชร เป็นต้น

ซึ่งการที่จะสร้างสวนพฤกษศาสตร์นั้น จากการรับฟังการบรรยายสรุป มีพรรณไม้นานาชนิด ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจำนวนมากพอสมควร บางพันธุ์มีอายุนับหมื่นปี ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการจัดสร้างเป็นสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก แต่ปัญหาสำคัญคือเรื่องแหล่งน้ำต้องบูรณาการอีกหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  และต้องรอรายงานจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเสนอ ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครมสัญจร) ในวันที่ 12 พ.ย.2562 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะจะต้องช่วยกันปกป้องดูแลพื้นป่าทั้งหมด โดยปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จะ พรบ.ใหม่เกี่ยวกับป่าชุมชน ต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับแกนนำ /และกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้เข้าตรงกัน