“วราวุธ” ย้ำการปลูกฝังจิตสำนึกทิ้งขยะให้ลงถังและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต“ยืดอก พกถุงผ้า”แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลัง เปิดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ที่หอประชุมเทศบาลตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันนี้ (10 พ.ย. 62) ว่า
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ที่จิตสำนึกของทุกคน มิใช่เดินรณรงค์เพียงวันเดียว แต่ต้องเริ่มที่ตัวเราเอง ด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ในบ้าน ขณะที่ตลาดชุมชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ และเป็นแหล่งที่มาหลักของขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น โดยเฉพาะขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว พบว่ามีที่มาจากตลาดสด มากกว่าปีละ 18,000 ล้านใบ กำจัดและใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน ถึง 450 ปี

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนสำคัญในการก่อมลพิษพลาสติกในทะเล ถือว่าเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะมากที่ ดังนั้น การรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนทิ้งขยะให้ลงถังและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต“ยืดอก พกถุงผ้า” จะเป็นการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม และการแยกขยะให้กับประชาชน การมอบต้นไม้แก่ผู้นำชุมชน การมอบสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนในพื้นที่ การมอบถุงผ้าให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ จากกิจกรรมรับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน โดยที่ผ่านมามีการเดินรณรงค์ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำ เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟม อย่างต่อเนื่อง