สุพรรณบุรี งานลอยกระทง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี งดใช้โฟม ประสพผลสำเร็จ

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมือง สุพรรณบุรี เปิดเผยว่างานประเพณีลอยกระทงที่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล จัดในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน

พร้อมด้วย หน.ฝ่ายทุกฝ่ายงานนี้ ในภาพรวมถือว่าเป็นผลสำเร็จในระดับหนึ่ง จากการร่วมมือหลายๆฝ่ายด้วยกันมี นายยรรยง โอภากุล นายไพรัช ทองเชื้อ นายวิศิษฐ์ ศรีสุพรรณ รองนายกเทศมนตรี นายมนัสพงษ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยบรรยากาศการลอยกระทงของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่สะพานวัดพระรูปไปจนถึงสะพานอาชาสีหมอก

         ประชาชนพร้อมใจกันสวมชุดผ้าไทย มาร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและร่วมใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ และลดปริมาณกระทงโดยลอยกระทง 1 ครอบครัว ต่อ 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำท่าจีน ตามที่จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนงดใช้โฟมอย่างเด็ดขาดและใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดทำกระทงเพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง และให้สุพรรณบุรีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อม น่าอยู่ น่าเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

ทางเทศบาลได้เน้นในกิจกรรมของเด็ก ที่ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเที่ยวชม เพื่อเป็นการปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรม ให้เด็กๆได้รับรู้ถึงวัฒนธรรม ที่มีอยู่มากมายในประเพณีของเรา หลังจากงานลอยกระทงเรียบร้อยไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นงานสงกรานต์ ก็เป็นงานใหญ่อีกงานที่ทางเทศบาล ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนี่ก็เป็นงานระดับจังหวัดอีกระดับหนึ่ง