ตัวแทนเครือข่ายก้าวหน้า (รัฐธรรมนูญก้าวหน้าและเมืองก้าวหน้ากรุงเทพฯ) ได้เดินทางไปทำบุญที่ห้าง Terminal 21 และเข้าเยี่ยมผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ธิษะณา ชุณหะวัณ (แก้วตา) ไชยามพวาน มั่นเพียรจิต (ปูอัด) ตัวแทนเครือข่ายก้าวหน้า (รัฐธรรมนูญก้าวหน้าและเมืองก้าวหน้ากรุงเทพฯ) ได้ไปทำบุญที่ห้าง Terminal 21 และเข้าเยี่ยมผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา

ได้มอบกระเช้าสิ่งของ และเงินสมทบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บสาหัสที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน (ICU) ห้ารายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จากที่เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บและพูดคุยกับญาติและผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บพบว่าหลายๆท่านยังอาการหนักและยังออกจากห้องฉุกเฉินไม่ได้ สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบคือการดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากร่างกายของผู้บาดเจ็บแล้วสภาพจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์รุนแรงมักจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจที่เรียกว่า post-traumatic stress disorder (PTSD) หรือภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับคำแนะนำและการฟื้นฟูสภาพจิตใจจากจิตแพทย์ ความปลอดภัยของคลังแสงของกองทัพ ที่จำเป็นต้องมีมาตราการเด็ดขาดที่ดูแลอย่างแน่นหนาไม่ให้เกิดเหตุปล้นคลังแสงและใช้อาวุธสงครามทำร้ายประชาชน จากวันนี้ที่ได้ส้มภาษณ์ชาวโคราชที่อาศัยอยู่แถวสถานที่เกิดเหตุ (terminal 21) เป็นวันเสาร์ที่จะไม่มีทหารประจำการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังล
กล่าว เป็นการหละหลวมในมาตราการความปลอดภัย

ปัญหาคอรัปชั่นที่มีทุกหย่อมหญ้า การที่ทหารชั้นผู้น้อยโดนโกงจากขบวนการเงินทอนกู้สวัสดิการทบ. ซึ่งไม่มีการตรวจสอบการทุจริตและความโปร่งใส

จากการสัมภาษณ์ชาวโคราชถึงสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นต้นเหตุการก่อการร้าย ชาวบ้านตอบว่าเป็นเพราะ “การเล่นเกมส์” จึงเป็นบทสรุปได้ว่าประชาชนเชื่อสิ่งที่ผู้นำประเทศได้กล่าวไว้ถึงต้นเหตุของการก่อการร้าย การที่ให้ข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานของ mens rea (ความตั้งใจหรือแรงจูงใจในการกระทำผิด) ที่แน่ชัดจะทำให้ประชาชนไขว้เขวและไม่สามารถป้องกันภัยในอนาคตได้ถ้าไม่เข้าใจถึงปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
อยากให้ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสื่อมวลชลได้เรียนรู้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนในการเตรียมรับมือกับผู้ก่อการร้ายและการเตือนภัยสาธารณะอย่างทันสมัยและฉับไวทันท่วงที ทั้งในสื่อสารมวลชน, การประกาศเตือนภัยในห้างและที่สาธารณะโดย operator การใช้เครื่องมือสื่อสารและวิทยุสื่อสารมวลชนให้เป็นป/ระโยชน์ในพื้นที่ๆมีการก่อเหตุรุนแรงค่ะ

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้บาดเจ็บทุกท่านมีขวัญกำลังใจ และต่อสู้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ไปให้ได้ ขอให้ทุกท่านเข้มแข็งและรู้ว่าคนไทยทุกคนคอยให้กำลังใจทุกท่านอยู่