อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรหากต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า ในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ขณะที่ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันความเจ็บป่วย  โดยในช่วงวันที่ 17-18 ก.พ. 64  จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง

คำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาค ระยะนี้จะมีอากาศเย็นทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง เกษตรกรควรปรับลดปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงอย่างเหมาะสม หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย