นักวิ่งเกือบ 1 พันคนร่วมวิ่งต่อต้านยาเสพติด Anti Drugs มินิมาราธอนสุพรรณบุรี

เช้าวันนี้(22 ก.ย.62) ที่บริเวณบึงบ้านโพธิ์ บรรดานักวิ่งจากสถาบันการศึกษา หน่วยราชการและประชาชนทั่วไป เกือบ 1 พันคนร่วมกิจกรรม “Anti Drugs มินิมาราธอน” สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

โดย นายนิมิต วันไชยธวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และประชาชน ซึ่งถือว่า เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง มาโดยตลอด ที่สำคัญแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คือการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเชิงบวกที่มีคุณค่าในรูปแบบที่หลากหลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรม “วิ่ง” ในครั้งนี้ ถือได้ว่า เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรัก สามัคคี และก่อให้เกิดความร่วมมือกัน ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ให้ได้ผลอย่างแท้จริง. เชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้  นอกจากจะทำให้มีพลังกายที่แข็งแรง บวกกับพลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินที่จะต่อสู้เพื่อแกไชปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ เป็นอย่างดีได้ต่อไป

ด้านนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมให้คนสุพรรณบุรีทุกเพศทุกวันและทุกอาชีพรักการออกกำลังกาย อันจะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดความสามัคคีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและ เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพและรณรงค์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด