นายตำรวจจิตอาสาเล่นกีตาร์ร้องเพลงเปิดหมวก หาทุนซื้อหมวกนิรภัยแจกเด็ก ลดเจ็บ-ตาย”วีระห่วงหัวน้อง สวมก่อนซ้อนขับเพื่อคุ้มครองให้ปลอดภัย”

เมื่อเวลาประมาณ 13.16 น. วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พันตำรวจโทวีระ นุชศิลป์ สวป. สภ.ลูกแก พร้อมคณะข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชา ร่วมกัน นำ หมวกนิรภัย(หมวกกันน็อค) ซึ่งจัดซื้อมาจากทุนด้วยการทำ โครงการจิตอาสา เล่นกีตาร์แสดงดนตรี เปิดหมวก เพื่อ รวบรวม ทุนทรัพย์ของผู้ที่มีจิตสาธารณะร่วมสนับสนุน จัดซื้อ หมวกกันน็อค สำหรับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล แจกให้กับ น้องๆหนูๆเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียน เทศบาล 3 สระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 200 ใบ โดยมี นายธงชัย นนทสี ผู้อำนวยการ โรงเรียน เทศบาล 3 สระกระเทียม พร้อมคณะครูของโรงเรียน นำนักเรียน มาร่วมรับหมวกนิรภัย สวมหมวกกันน๊อกให้น้อง ลดเจ็บ-ตาย “วีระห่วงหัวน้อง สวมก่อนซ้อนขับ เพื่อคุ้มครอง ให้ปลอดภัย”

พันตำรวจโทวีระ นุชศิลป์ สวป. สภ.ลูกแก กล่าวว่า โครงการจิตอาสาหาหมวกกันน๊อกให้น้องก็เพื่อลดการเจ็บ-ตาย ด้วยความห่วงใย หมวกกันน๊อกที่มอบครั้งนี้ก็ได้มาจากการเล่นดนตรีเปิดหมวก จิตอาสาที่ห้างเทสโก้โลตัสนครปฐม จำนวน 200 ใบ สิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่นอนเอง ดำรงตำแหน่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆของตำรวจภูธรภาค 7 ทั้งสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรลูกแกตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ก็ยัง ทำโครงการจิตอาสาหาหมวกกันน็อคให้น้อง อยู่อย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี รวมหมวกกันน๊อคที่มอบให้น้องหนูๆไปแล้วกว่า 5 พันใบ นอกจากทำโครงการ เล่นกีต้าร้องเพลงเปิดหมวก จิตอาสา จัดหาหมวกกันน็อคแจกให้กับน้องๆแล้ว ที่ผ่านมาการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ทำด้วยการเล่นกีต้าร์ร้องเพลงเปิดหมวก หาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งไทยและต่างชาติที่เกิดภัยพิบัติรุนแรง ก็ทำด้วยที่ผ่านมาแล้วแต่โอกาส รับโครงการจิตอาสาเล่นดนตรีเปิดหมวก ซื้อหมวกนิรภัยแจกเด็กนักเรียนจะทำโครงการนี้ต่อไป โครงการที่ทำก็จะใช้เวลานอกเวลาราชการรับทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะ โครงการจิตอาสา หาหมวกกันน๊อกให้น้อง ลดเจ็บ-ตาย “วีระห่วงหัวน้อง สวมก่อนซ้อนขับ เพื่อคุ้มครอง ให้ปลอดภัย”…