ตำรวจภูธรภาค ๗ (จังหวัดนครปฐม) ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ฝึกซ้อมร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์ กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน (Active Shooter Training)

วันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ตำรวจภูธรภาค อ่านต่อ >>