รพ.ประจวบเปิดเพิ่มหออภิบาลผู้ป่วย ICU รองรับผู้ป่วยอาการหนักได้อีก 12 เตียง เพิ่มจำนวนเตียง ICU ใน รพ.ทั้งหมด 24 เตียง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2566 นพ.อารักษ์ วงษ์วรช อ่านต่อ >>