สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวทีเสวนา เรื่อง “ปั้นเยาวชนไทย เปิดฉากการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีโลก สร้างอาชีพโลกอนาคต”

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน EP.134 ในวันที่  16 ธันวาคม 2565 “ปั้นเยาวชนไทย เปิดฉากการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีโลก สร้างอาชีพโลกอนาคต”

หัวข้อสนทนา- มารู้จัก “หุ่นยนต์ (Robot)”ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าแบบทวีคูณไร้ขีดจำกัด  วิถีชีวิตอย่างหนังไซไฟได้เกิดขึ้นแล้วในยุคที่โลกเชื่อมต่อถึงกัน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้หุ่นยนต์เพื่อผลิตของให้คนหมู่มาก หมอใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยผ่าตัด  นักวิทยาศาสตร์ใช้หุ่นยนต์เพื่อทำการทดลอง หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ  หุ่นยนต์พยาบาลดูแลผู้ป่วย     หุ่นยนต์ใต้น้ำ หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวอัตโนมัติ หุ่นยนต์ศิลปิน AI-DA (วาดรูป) ฯลฯ

– เปิดมุมมองและแง่คิดว่า ทำไมเด็กไทยวันนี้สนใจ มี Passion เรื่องหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์(AI) เริ่มต้นเล่นหุ่นยนต์ ทำให้เกิดจินตนาการแล้วความรู้ ทักษะการโค้ดดิ้ง (Coding) ตามมาเองจะช่วยสอนให้เด็กเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นตรรกะ (Logical Thinking) และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

– สะท้อนความเห็นคนในวงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการหุ่นยนต์ไทย จากคำกล่าว “เด็กเป็นอนาคตของชาติ…หุ่นยนต์เป็นอนาคตของโลก สมการที่เหมาะ จึงเป็น เด็ก+หุ่นยนต์ = อนาคตของไทยในเวทีโลก” ไปสู่หน่วยงานเปิดโครงการส่งเสริม         ในการปั้นเยาวชนไทย สร้างโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีโลก เล่าประสบการณ์การเตรียมทีมแข่งขัน จนได้รับรางวัลต่าง ๆ สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

– เสนอแนะแบบแผน เป้าหมาย (Goals)ต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมและขับเคลื่อนตามความต้องการตลาดแรงงานที่สอดคล้องในปัจจุบันและอนาคต Top10 โผอาชีพอนาคต เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (software developer), นักรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity), และ วิศวกรหุ่นยนต์ (robotics engineer)

 

ดำเนินรายการโดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา และมีผู้ร่วมสนทนา ประกอบด้วย 1.นายภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม : กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมคเกอร์โรโบติกส์ จำกัด2. นายอำนวย มณีวงษ์ : ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนวัดป่าประดู่  จ.ระยอง

  1. ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ และเด็กชายภูวน ถวัลย์อรรณ ผู้ปกครอง และนักเรียน ม.2/1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ตัวแทนประเทศไทย ให้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ ในระดับนานาชาติ ที่ประเทศโรมาเนีย
  2. นายกิติ จารุอารยนันท์ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค

ผู้สนใจสามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต : https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live_videos/

—————————————–