ผบก.สอท.1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหลักสูตร “วัคซีนไซเบอร์ ” ให้กับศึกษาเเละบุคคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 . ห้องประชุมสระบัว(109) ชั้น1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

พล...ชัชปัณฑกาณฑ์  คล้ายคลึง  ผบก.สอท.1 พร้อมด้วย ...ปุริมพัฒน์  ธนาพันธ์สิริ รอง ผกก.4 บก.สอท.1 ผู้เเทนบช.สอท. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหลักสูตรวัคซีนไซเบอร์มีนักศึกษาเเละบุคคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 80 ท่าน โดยบรรยายในหัวข้อความรู้และแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งนี้เพื่อให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงอันตรายและการป้องกันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้เสียหายและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก