มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหการ แห่งเมืองเจียงซี

วันที่ 5 กันยายน 2566 นำโดย รศ. ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ . นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหการแห่งเมืองเจียงซี (Jiangxi Technical College of Manufacturing) โดยมีอธิการบดี ศาสตราจารย์ ไช่ ตงเกิน พร้อมด้วย รองอธิการบดีและคณะบดี ให้การต้อนรับ

วิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปีค.. 1978 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 16 สาขาวิชาในระดับอนุปริญญาได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางว่าเป็นสถานศึกษามาตรฐานแห่งชาติ มีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลในภาคอุตสาหกรรมการถึง 81 ชิ้น

จากการหารือในครั้งนี้อาจนำไปสู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วม และความร่วมมือสำหรับโรงเรียนเตรียมอาชีวะศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังเตรียมการจัดตั้งขึ้นในเร็วๆนี้

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR