ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พบปะนักเรียน พร้อมขอให้เด็กๆ ยกนิ้วสัญญา จะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ในกิจกรรมผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ ที่โรงเรียนบ้านทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ

( 9 ก.ค.67) เวลา 07:30 น. ที่โรงเรียนบ้านทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

พร้อมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และทำกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลกับเด็กๆ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย คำสอนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และโทษภัยของยาเสพติด โดยมีนางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ฝากเด็ก ๆ ทุกคนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ : ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอให้รักษาศีล 5 อยู่เสมอ พร้อมกับขอให้เด็กๆ ยกนิ้วสัญญากับผู้ว่าฯ 2 ข้อ

คือ 1.ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ 2.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และขอให้ทางโรงเรียนเน้นย้ำในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญกับโครงการครอบครัวคุณธรรม โครงการคนดีศรีสุพรรณ และขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมกับชุมชน และราชการ ต่อไป