สุพรรณบุรี เปิดสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) วัดหนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว่ อ่านต่อ >>