เกษตรสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับต่างประเทศ ประจำปี 2566

ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายวันชัย นิลวงศ์ เก อ่านต่อ >>