ประจวบ จัดกิจกรรม บางสะพานร่วมพัฒนา ก้าวหน้า อย่างยั่งยืน

ประจวบ ชาวบางสะพาน จัดกิจกรรม ร่วมพัฒนา ก้าวหน้า อย่างยั่งยืน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนาประจำปี 2561 “บางสะพานร่วมพัฒนา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมี นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี นางศศิธร พิริยกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสารกลุ่มฯ นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วย ผู้บริหารในกลุ่มเหล็กสหวิริยา และพนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนาทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงผลการดำเนินงานในปี 2561 โดยนำผลิตภัณฑ์และผลงานของตนเองมาจัดแสดงให้กับผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ นำกลับไปปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ของตนเองให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และได้แสดงความยินดีกับ สภาผู้นำชุมชนต้นแบบรุ่นที่ 3 ปี 2561 และสภาผู้นำชุมชนบ้านทางสาย บ้านดอนสูง และบ้านฝ่ายท่า ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน รวมถึงธนาคารชุมชนจำนวน 4 แห่งคือ บ้านทางสาย บ้านหนองระแวง บ้านทุ่งนุ่น และบ้านดอนสูง ที่ได้รับมอบโล่รางวัลธนาคารชุมชนที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากนี้ทางสหวิริยา ยังได้นำโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ ในการทำแปรงผักปรอดสารพิษ การเพาะเห็ด การส่งเสริมการศึกอาชีพต่างๆ นำมาแสดงและนำมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

ณัฐธภพ พันสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข่าว / ภาพ 062-3644468