นครปฐม กลุ่มร่วมพลังสาบานต่อหน้าพระร่วงไม่มีการซื้อเสียงแน่นอน

นครปฐม กลุ่มร่วมพลังสาบานต่อหน้าพระร่วงไม่มีการซื้อเสียงแน่นอน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ บริเวณหน้าพระร่วง กลุ่มร่วมพลังยกทีมกล่าวคำสาบานในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครปฐมและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม ว่าไม่มีการซื้อเสียงแน่นอนเพราะเชื่อว่าชาวเทศบาลนครนครปฐมมีความรู้ มีความคิดไม่เลือกคนที่ซื้อเสียงหรือแจกของแน่นอน ทางกลุ่มร่วมพลังเน้นที่นโยบายในการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาวเทศบาลนครนครปฐม และเรื่องปัญหาน้ำเน่าในคลองเจดีย์บูชา รวมถึงการจัดการขยะและทางเดินเท้าให้เดินได้

นายรัฐการ พรรณพัฒน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครปฐม นำทีมสมาชิกกลุ่มร่วมพลังเข้าสาบานต่อหน้าพระร่วงโรจน์ฤทธ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ว่า

ข้าพเจ้า กลุ่มร่วมพลัง ขอให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ว่า ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม และสภาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต มีความเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย กลุ่มร่วมพลัง จะไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ซื้อเสียง หากกระทำผิดจากที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ ขอให้ข้าพเจ้า ไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญ แต่หากไม่ผิดคำมั่นสัญญา ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองในทุกด้าน และหากมีบุคคล หรือกลุ่มผู้บุคคลใด ซื้อเสียง ใส่ร้าย กลั่นแกล้ง กลุ่มร่วมพลังหรือผู้สมัครในกลุ่มร่วมพลัง ขอให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้น ประสบแต่ความฉิบหาย หน้าที่การงานตกต่ำ ล้มเหลว ครอบครัวไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญ สาธุ ชีวิต

หลังจากทำพิธีสาบานตนไม่ซื้อเสียงแล้วทางกลุ่มได้เดินทางกลับและเตรียมไปขอคะแนนพี่น้องชาวนครปฐมต่อในช่วงเย็น