ศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองสุพรรณฯ เร่งสางปมปัญหาเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสำนักตะฆ่า ยอด 2.6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำนักตะฆ่า หมู่ที่ 4 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ร่วมด้วยนางสาวณัฐรดี ขาวเหลือง พัฒนาการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, พัฒนากรประจำตำบลฯ, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสมปอง ทองแท้ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสระแก้ว

       เบื้องต้นได้หารือร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำนักตะฆ่า ทราบว่า กลุ่มฯ จัดตั้งเมื่อปี 2539 เพื่อส่งเสริมการออมเงินภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และนำมาปล่อยกู้ (ดอกเบี้ยตำ่)​ แต่ด้วยสภาพปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ห้วงตั้งแต่ประมาณปี 2560 ต่อเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ลูกหนี้ประสบปัญหาพร้อมกัน ไม่สามารถนำเงินมาชำระคืนได้  ส่งผลให้จำนวนสมาชิกกว่า 500 คน ลดเหลือ 300 คนเศษ และยอดเงินที่เคยสูงสุดเกือบ 4 ล้าน ปัจจุบันคงเหลือเพียง 2.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเมื่อได้ตรวจสอบยอดเงินนี้ พบว่ากระจายไปอยู่กับผู้กู้จำนวน 47 ราย เป็นเงินรวมราว 1.2 ล้านบาท และอยู่กับกรรมการฯ อีก 2 ราย เป็นเงินกว่า 1.3 ล้านบาท (อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้เป็นที่ยุติและรวบรวบพยานเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เนื่องจากบางรายมีการชำระคืนเต็มจำนวน/บางส่วน แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ชำระคืน)

      ทั้งนี้ ได้ร่วมพิจารณาสรุปแนวทางการดำเนินการเร่งด่วนเพื่อยุติปัญหาร่วมกัน ทั้งมาตรการเฉพาะหน้า และระยะสั้น (ซึ่งบางประเด็นอาจต้องหยิบยกมาพิจารณาใหม่ เพราะอาจไม่สอดคล้องกับมติที่ประชุมครั้งก่อนหน้า) จึงกำหนดนัดหมายประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ พร้อมสมาชิกทุกคน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ รพ.สต.สำนักตะฆ่า หมู่ที่ 4 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียด พร้อมขอมติที่ประชุมฯ และหรือ​การพิจารณา​มอบอำนาจในการปฏิบัติ/แจ้ง​ความดำเนิน​คดี​ ฯลฯ เพื่อ​ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายในการรักษาประโยชน์ส่วนรวมต่อไป