หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนตูม ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  ที่วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งมอบพันธุ์ปลา ปล่อยพันธุ์ปลา และร่วมกันปลูกต้นไม้นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสามง่ามและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

*************************************

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่า