สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจง ต้องตัดไฟแต่ต้นลม ระเบิดเวลาลูกใหญ่ในโรงเรียน เด็กไทยเสี่ยง “ซึมเศร้า – คิดสั้น”จากการถูก บลูลี่

ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กไทยจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแก ล้อเลียน Bully ทำให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า สพฐ.เร่งแก้ไขปัญหา ระดมความคิดจัดทำคู่มือให้ร.ร.ต่างๆทั่วประเทศนำไปใช้ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ จากสถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันยังมีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น โดยฉพาะด้านความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแก ล้อเลียน ส่งผลให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่อยากไปโรงเรียนมากขึ้น และยังพบปัญหาใหม่ มีการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)มีความห่วงใย และตระหนักถึงเสรีภาพของเด็กไทยทั่วประเทศที่ถูกกระทำ  เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการ 3 ป.(ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม)

ทั้งนี้ สพฐ.มีคำสั่งที่ 257/2566 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไข การล้อ กลั่นแกล้งรังแก ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น( Bully )โดยแต่งตั้งนายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.เป็นประธาน ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นรองประธาน ทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นเจ้าภาพดำเนินการ

ดร.อำนาท กล่าวต่อว่า ได้คัดเลือกบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ที่มีความสามารถเป็นคณะทำงาน เมื่อวันที่ 7 มี.ค.66ที่ผ่านมาจัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อยกร่างจัดทำคู่มือแนวการปฏิบัติระดับสพฐ./สำนักงานเขต/โรงเรียน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน วันที่10-12เม.ย.66ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง แก้ไข วันที่ 19 เม.ย.66 ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์คู่มือ และระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค.66 สพฐ.จะนำคู่มือนี้ไปขับเคลื่อน 4 ครั้งๆที่1.ภาคกลางและภาคตะวันออก 2.ภาคเหนือ 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.ภาคใต้