สุพรรณบุรี เปิดตัวตลาดเกษตรกร@สุพรรณบุรี จำหน่ายโดยเกษตรกรโดยตรง ทุกวันอังคาร เริ่ม 28 มีนาคมนี้

เช้าวันนี้(28 มี.ค.66) เวลา 07.00 น.บรรยากาศที่บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก การเปิดตัวตลาดเกษตรกร@สุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสุพรรณบุรี ในขณะเดียวกันช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร

ซึ่งบรรดาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ ราคาถูก จากมือผู้ปลูกโดยตรง อาทิ ข้าว (หอมมะลิ,  เปิด  กข 43, ไรซ์เบอร์รี่) ผักสลัด ผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะผักหวานป่า จากอำเภอด่านช้างถูกจับจองตั้งแต่เริ่มวางจำหน่าย ขณะที่มะพร้าวสดๆ หวานชื่นใจจากสวน อำเภอศรีประจันต์ ไม่พอจำหน่าย ส่วนปลาสลิดดอนกำยาน อาหารGI เจ้าของพื้นที่ มีการแปรรูปเป็นผงโรยข้าวก็มีวางจำหน่าย ที่สำคัญมีแปลงผักบุ้งจีน/ผักกวางตุ้ง /ซุ้มน้ำเต้า ให้ผู้มาเยือนได้เก็บกลับไปรับประทานและทุ่งปอเทืองให้ถ่ายภาพสวยๆ บริเวณหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคน

โดยนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การเปิดตลาดในครั้งเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกหน่วยงาน / สำนักงานพาณิชย์จังหวัด/ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/พัฒนาชุมชนจังหวัดและอุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ บึงฉวาก พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จับสลากลุ้นรับของรางวัลของผู้ร่วมงาน /การกด Like กด Share เพจตลาดเกษตรกรสุพรรณบุรี/

นอกจากนี้ยังมีผลผลิตด้านปศุสัตว์ เช่น ไข่สดจากฟาร์ม นมวัว นมแพะ ตลอดจน สินค้าประมง Fisher man shop ร่วมด้วยอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป กระเป๋าจักสาน เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมชม ชิม ช้อป อุดหนุนสินค้าทางการเกษตร ที่ตลาดเกษตรกร@สุพรรณบุรี ภายในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันอังคาร เวลา 07.00-12.00 น.