จ.สุพรรณบุรี จัดงาน”ศึกควายเหล็กครั้งที่ 1″ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน

ที่ ลานตากข้าว ร้านผู้ใหญ่เอ๊าะพันธุ์ข้าว ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวชนายณัฐ​ภัทร​ ​สุวรรณ​ประทีป​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สุพรรณบุรี ประธานพิธีเปิดศึกควายเหล็ก ครั้งที่ 1

ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ (ข้าว) ตำบลยางนอน ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

 ที่สำคัญถือเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรในเรื่องการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ฟางข้าว) เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน เกิดการบูรณาการและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วไปอย่างยิ่ง

ด้านนายวันชัย นิลวงศ์  เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้วยังมีกิจกรรมแข่งขันการดำนาประเภททีม /กิจกรรมแข่งขันวิ่งวิบากฟางข้าว และกิจกรรมแข่งขันรถไถนาศึกควายเหล็ก ที่สร้างความสนุกสนานและก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง