สุพรรณบุรีจัดงาน สืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ

ชาวบ้านรวมใจสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ สัญลักษณ์ถึงความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวครั่ง

ที่วัดบ่อกรุ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ ร่วมกับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี อบต.ป่าสะแก อบต.หัวเขา อบต.หนองกระทุ่ม อบต.บ่อกรุ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลบ่อกรุ 7 หมู่บ้าน  จัดงานสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ที่อนุรักษ์ต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน

       นายศักดิ์ กล่าวว่า งานสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ มีมานานนับแต่บรรพบุรุษกว่าร้อยปีมาแล้วเนื่องจากชุมชนดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นชาวลาวครั่ง ที่อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีเชื้อสายจีน เมื่อถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ ตามประเพณีไทย ชาวลาวครั่งได้นำประเพณีงานยกธงสงกรานต์ มาจัดขึ้นหลังวันสงกรานต์ของไทย โดยได้กำหนดให้วันที่ 19 เมษายน เป็นวันจัดงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยธงแต่ละหมู่บ้านได้ทำขึ้น พร้อมเสาไม้ไผ่ นำมาแห่รอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านบริเวณวัด เป็นสัญลักษณ์ถึงความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวครั่ง และตั้งธงไว้เพื่อเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ข้อความในพื้นธง ยังแสดงออกถึงความรักชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของพี่น้องชาวตำบลบ่อกรุ หลังจากแห่ธงเสร็จแล้ว ได้มีการแห่เกวียนที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปตามหมู่บ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย

และยังมีการประกวดธงสวยงามแต่ละหมู่บ้าน โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่หมู่บ้านดอนเกล้า รางวัลที่ 2 ได้แก่หมู่บ้านทุ่งกฐิน รางวัลที่3 ได้แก่ ชุมชนบ้านใต้พัฒนา และรางวัลชมเชยได้แก่บ้านหนองลาด

ส่วนที่ วัดหนองกระทุ่ม นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอเดิมบางนางบวช เปิดโครงการประเพณียกธงวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหนองกระทุ่ม