สุพรรณบุรี เปิดเวที เสวนา อัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น คุณค่าและการอนุรักษ์

วันนี้(28 ก.ย.66) ที่วัดการ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีเสวนา โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรื่อง “อัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น คุณค่าและการอนุรักษ์”

 

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด ท้องถิ่นและสังคมให้เกิดสันติสุข การสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมกับสังคม เครือข่าย ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต และประชาชนทั่วไป

โดยมี นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ท.พ.อนุศักดิ์  คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา อาจารย์วรพร  พรหมใจรัก ร่วมเวทีเสวนา

โดยมี พระสุวรรณวชิราภรณ์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ กล่าวสัมโมทนียกถา และนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน