ครบรอบ 19 ปี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโครงการ “ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมใจสืบสานคุณค่ามรดกผ้าไทย”

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหารและศิลปินแห่งชาติเข้าพบ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เพื่อหารือในการจัดงานครบรอบ 19 ปีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมใจสืบสานคุณค่ามรดกผ้าไทยซึ่งมีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเสริมสร้างความรู้ศิลปะผ้าไทยดั้งเดิม เป็นการสร้างเครือข่ายผู้สืบสานคุณค่ามรดกผ้าไทยทั้ง4ภาค และเกิดเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สืบสานมรดกคุณค่าศิลปะผ้าไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR