สพร.2 สุพรรณบุรี อบรมทักษะและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน แก่แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้(20 พ.ย.66) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ดำเนินการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน กิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

โดยนายสุชาติ  ศิลปหัสดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม การฝึกโครงการดังกล่าวฝึกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำเบเกอรี่

โดยมีผู้รับการฝึกจำนวน  ๒๐ คน ฝึกระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี