มทร.รัตนโกสินทร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ มทร.รัตนโกสินทร์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ลานโถงอาคาร 100 ปี มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และในช่วงบ่าย เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดราชสิทธาราม ถนนอิสรภาพ 23 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีคณะผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินถวายพระราชกุศล จำนวน บาท 1,714,185 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาท)

ทั้งนี้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติอธิการบดี ได้ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้มายังผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านขออานิสงส์แห่งบุญ ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจกิจการงานสำเร็จลุล่วง สุขภาพแข็งแรง และขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตั้งจิตอธิษฐานน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR